Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

MODLITWA PIUSA X

UPOWSZECHNIONA PRZEZ BŁ. KS. B. MARKIEWICZA

Boże‚ Ojcze mój‚ dla okazania mojej względem Ciebie miłości‚ dla wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Twojej czci‚ dla uproszenia duszom zbawienia‚ mocno postanawiam: dnia dzisiejszego ani wina‚ ani wódki‚ ani piwa‚ ani też jakiegokolwiek innego upajającego trunku nie używać. To umartwienie ofiarowuję Tobie w połączeniu z ofiarą Twego Syna Jezusa Chrystusa‚ który codziennie ofiarowuje siebie samego na ołtarzu dla Twojej chwały. Amen