Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Zapowiedzi

Sport bez dopalaczy

W dniu 12 listopada (niedziela) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Bęczkowie odbędzie się prelekcja na temat dopalaczy i uzależnień w ramach projektu: „Sport bez dopalaczy”.

Czytaj więcej

NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI 21-23 września 2017 r.

NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI 21-23 września 2017 r.

PROGRAM CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(Auditorium Maximum UKSW‚ aula im. Roberta Schumana‚ Kazimierza Wóycickiego 1/3)

Czytaj więcej

Szkolenie dla Osób Duchownych

W pracy duszpasterskiej bardzo często spotykamy się z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Często jesteśmy bezradni‚ nie wiemy jak dotrzeć do tych osób‚ co im zaproponować. Zdarza się‚ że chcąc pomóc takim osobą‚ ta naprawdę szkodzimy ponieważ nie mamy dobrej wiedzy na ten temat. W związku z tym‚ zachęcam do udziału w 2-dniowym szkoleniu‚ którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin.

Czytaj więcej

Nowenna Mszy świętych dziękczynnych za łaskę trzeźwości

Problem alkoholizmu i innych uzależnień bardzo mocno zapisuje się w krajobrazie polskiego społeczeństwa. Wydaje się‚ że nie ma w naszym kraju osoby‚ która nie byłaby przez uzależnienia w jakiś sposób zraniona. Uzależnienia są jedną z najważniejszych przyczyn i jednym z najpoważniejszych skutków bezdomności‚ przemocy domowej‚ niewydolności rodzicielskiej‚ sieroctwa społecznego i wielu innych negatywnych zjawisk społecznych. Wagę tego zjawiska widać także w intencjach modlitewnych zanoszonych przez wiernych w czasie różańców‚ nowenn‚ pielgrzymek – co najmniej połowa odczytywanych przy tej okazji intencji dotyka obszaru uzależnień i ich skutków.

Czytaj więcej