Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Zapowiedzi

Bezalkoholowy Bal

W ostatnią sobotę karnawału 10 lutego br. w sobota o godz. 20.00 rozpocznie się piąta już edycja Bezalkoholowego Balu Ostatkowego.

Zgłoszenia pod numerami telefonu:
41 222 54 95
kom. 601 303 219‚ 885 885 575

Czytaj więcej

Zapraszamy na koncert

Zapraszamy na niesamowity koncert pieśni bożonarodzeniowych z całego świata pt. ”Betlejem w Kielcach”‚ który odbędzie się w Hali Legionów 20 stycznia 2018 roku. Zapraszamy do licznego udziału w wydarzeniu‚ w którym wystąpią min. Natalia Kukulska‚ Mietek Szcześniak‚ Igor Herbut‚ Kasia Moś‚ Beata Bednarz i wielu innych wraz z Orkiestrą Kameralną AUKSO .

Czytaj więcej

Szkolenie dla Osób Duchownych

W pracy duszpasterskiej bardzo często spotykamy się z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Często jesteśmy bezradni‚ nie wiemy jak dotrzeć do tych osób‚ co im zaproponować. Zdarza się‚ że chcąc pomóc takim osobą‚ ta naprawdę szkodzimy ponieważ nie mamy dobrej wiedzy na ten temat. W związku z tym‚ zachęcam do udziału w 2-dniowym szkoleniu‚ którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin.

Czytaj więcej

Droga Krzyżowa - 16.02.2018 o godz. 18.00

Czytaj więcej

Człowiek w obliczu uzależnień

Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu

Zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Człowiek w obliczu uzależnień
w dniach 24-26 listopada 2017 roku w Radomiu

„Jedynie Naród ludzi nieuzależnionych może budować szczęśliwe społeczeństwo oraz zapewnić sobie pomyślną teraźniejszość i dobrą przyszłość. Trzeźwość jest warunkiem solidnego wychowania i odpowiedzialnego postępowania. Jedynie człowiek trzeźwy potrafi założyć trwałą i szczęśliwą rodzinę oraz być szlachetnym obywatelem‚ odpowiedzialnym i kierującym się mądrą hierarchią wartości. Radykalnym zagrożeniem trzeźwości‚ a przez to radykalnym zagrożeniem pomyślności poszczególnych Polaków‚ ich rodzin i całego narodu są wszelkie przejawy nietrzeźwości i uzależnienia” (Projekt Narodowego Programu Trzeźwości z 2017 roku).

Czytaj więcej

Nowenna Mszy świętych dziękczynnych za łaskę trzeźwości

Problem alkoholizmu i innych uzależnień bardzo mocno zapisuje się w krajobrazie polskiego społeczeństwa. Wydaje się‚ że nie ma w naszym kraju osoby‚ która nie byłaby przez uzależnienia w jakiś sposób zraniona. Uzależnienia są jedną z najważniejszych przyczyn i jednym z najpoważniejszych skutków bezdomności‚ przemocy domowej‚ niewydolności rodzicielskiej‚ sieroctwa społecznego i wielu innych negatywnych zjawisk społecznych. Wagę tego zjawiska widać także w intencjach modlitewnych zanoszonych przez wiernych w czasie różańców‚ nowenn‚ pielgrzymek – co najmniej połowa odczytywanych przy tej okazji intencji dotyka obszaru uzależnień i ich skutków.

Czytaj więcej