Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

MODLITWA PO OTRZYMANIU DARU TRZEŹWOŚCI

Boże mój‚ tak bardzo pragnę Ci dziękować za Twoją Opatrzność. Dzięki pomocy Twojej łaski i wielu ludzi potrafiłem przyjąć dar trzeźwości. Czuję się nowym człowiekiem. Mogę jeszcze raz zacząć swoje życie. Odzyskałem straconą wolność‚ ale jednocześnie zdaję sobie sprawę‚ że tylko w konsekwentnej i pełnej trzeźwości potrafię zachować to nowe życie. Jestem dalej alkoholikiem i tylko przez pokorę‚ czuwanie oraz jedność z moimi braćmi i siostrami‚ którzy przeżywają taką samą sytuację‚ mogę zachowywać i rozwijać owoce leczenia. Ze wstydem i żalem patrzę wstecz na smutne okresy mojego życia‚ a zarazem z wdzięcznością zauważam‚ że uzyskałem przez moje leczenie więcej‚ niż przedtem straciłem przez słabość i grzechy. Uwielbiam Ciebie‚ Panie Boże‚ za cud Twojej miłości‚ za „błogosławioną winę" w moim życiu! Podobnie jak Krew Chrystusa dała światu więcej‚ niż zniszczył grzech pierworodny‚ ja też mogę dzisiaj stwierdzić‚ że przez zwycięstwo nad chorobą i grzechem stałem się bardziej dojrzały i bogatszy niż przedtem.
Wiem‚ że ten dar Twojej łaski zobowiązuje mnie: mam nie tylko czuwać nad własnymi słabościami i pokusami z zewnątrz‚ ale ponadto czuję obowiązek pomocy tym‚ którzy męczą się jeszcze w chorobie alkoholizmu lub podobnych uzależnień. Oczyszczony i umocniony przez Krew Chrystusa i Ewangelię‚ pragnę w jedności z moją wspólnotą walczyć o godność i wolność wszystkich. Amen.

Zdjęcie wykonane przez:
lukaszdziopa.com