Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
NIE DO ZNIESIENIA?

EWANGELIA (Mt 5‚17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie‚ że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść‚ ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą‚ ani jedna jota‚ ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie‚ aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań‚ choćby najmniejszych‚ i uczyłby tak ludzi‚ ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać‚ ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów‚ nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście‚ że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa‚ podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy‚ kto się gniewa na swego brata‚ podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka»‚ podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku»‚ podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz‚ że brat twój ma coś przeciw tobie‚ zostaw tam dar twój przed ołtarzem‚ a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko‚ dopóki jesteś z nim w drodze‚ by cię przeciwnik nie podał sędziemu‚ a sędzia dozorcy‚ i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd‚ aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście‚ że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy‚ kto pożądliwie patrzy na kobietę‚ już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu‚ wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie‚ gdy zginie jeden z twoich członków‚ niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu‚ odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie‚ gdy zginie jeden z twoich członków‚ niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę‚ niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy‚ kto oddala swoją żonę‚ poza wypadkiem nierządu‚ naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę‚ dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również‚ że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*‚ «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie‚ ani na niebo‚ bo jest tronem Bożym; ani na ziemię‚ bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę‚ bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj‚ bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak‚ tak; nie‚ nie. A co nadto jest‚ od Złego pochodzi».


KOMENTARZ
Nie wolno znosić przykazań. Nie wolno zmieniać Bożego pomysłu na ludzi i świat. Trzeba się nauczyć realizować go do końca. Chodzenie na łatwiznę nigdy nie przyniesie ludziom pożytku.
Niejeden uważa‚że Boże przykazania są nie do zniesienia. Że wymagają zbyt wiele‚ za dużo kosztują‚ zmuszają nas do zbyt intensywnego wysiłku. I wlaśnie dlatego próbuje się znosić przykazania. Albo przynajmniej tylko osłabiać ich wymowę‚ zasięg. Próbuje się wmówić Bogu‚ co tak naprawdę miał na myśli i czego rzeczywiście od nas chciał. Zaczynają wówczas powstawać rozmaite wersje "light"‚ bardziej na czasie‚ lepiej odpowiadające naszym wyobrażeniom o tym‚ jak powinno być i czego Bóg ma prawo od nas wymagać Wszelkie tego typu "majstrowanie" może dać chwilowe zadowolenie‚ poczucie ulgi i przekonanie‚ że nawet z Bogiem da się jakoś korzystnie "dogadać". W dalszej perspektywie jednak zawsze odbija się na nas bardzo negatywnie i zupełnie się nie opłaca.
Właśnie dlatego Jezus walczy o to‚ by nie kombinowano przy przykazaniach. Właśnie dlatego Jezus chce‚ by przyjmowano je w całej rozciągłości. On wie‚ że przykazania można wypełnić tylko wtedy‚ kiedy przyjmie się je otwartym sercem i z zaufaniem do Bożego planu na nasze życie. Przykazania są do zniesienia‚ da się nimi żyć‚ pod warunkiem‚ że nie próbuje się ich znosić‚ unieważniać.
Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda