Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
POMOCNICY ŚWIATŁA

EWANGELIA (Mt 4‚12-23)
Gdy Jezus posłyszał‚ że Jan został uwięziony‚ usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret‚ przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem‚ na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou‚ Droga morska‚ Zajordanie‚ Galilea pogan! Lud‚ który siedział w ciemności‚ ujrzał światło wielkie‚ i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się‚ albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego‚ ujrzał dwóch braci: Szymona‚ zwanego Piotrem‚ i brata jego‚ Andrzeja‚ jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną‚ a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej‚ ujrzał innych dwóch braci‚ Jakuba‚ syna Zebedeusza‚ i brata jego‚ Jana‚ jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę‚ nauczając w tamtejszych synagogach‚ głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.


KOMENTARZ
Jezus ich wybrał na pomocników Światła. On sam - Światło‚ które rozświetla cienistą krainę - potrzebował i chciał‚ by szli z Nim i zanosili Jego Światło wszędzie‚ gdzie to możliwe.
Chciał‚ by nieśli światło prawdy. Tak wielu ludzi pogrążonych jest w niepewności i zamęcie. Pomocnicy Światła mają im pomóc odnaleźć właściwą drogę. Nawet jeśli nie dostarczą wszystkich odpowiedzi‚ mają nauczyć stawiać pytania i nie uciekać od pytań. Tak wielu ludziom brakuje nadziei i sensu życia. Pomocnicy Światła mają wskazać na Tego‚ który jest większy od każdego lęku i potrafi wydobyć dobro nawet z największego zła i absurdu. Brakuje ludziom radości życia i momentu wytchnienia od codziennych trosk‚ targani są niepokojem o własny los i o to‚ co będzie z ich bliskimi. Pomocnicy Światła mają pomóc im spotkać się z Tym‚ przy którym można odpocząć‚ który ich pocieszy i napełni serca pokojem‚ jakiego nigdy w świecie nie znajdą.
To jest trudne i odpowiedzialne zadanie - być pomocnikiem Światła. A jednak ciągle zadanie to nie przestaje być potrzebne i nie traci sensu. Jezus wybrał pomocników i wysłał ich w drogę. Prośmy za nich‚ żeby pomagali‚ nie przeszkadzali‚ by przynosili Światło‚ a nie zasłaniali Go sobą. Módlmy się za pomocników Światła.

Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda