Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
50 TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ

26 lutego 2017 r.‚ VIII Niedziela zwykła; Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa
Patron dnia: Matka Boża‚ Królowa Polski
Intencja: Modlitwa za Naród Polski‚ aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości‚ a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwości.
27 lutego 2017 r.‚ Poniedziałek

Patron dnia: św. Jan Paweł II
Intencja: Modlitwa za rodziny‚ aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości.
28 lutego 2017 r.‚ Wtorek
Patron dnia: św. Stanisław Papczyński
Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców‚ katechetów‚ aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów‚ i w ten sposób przyczyniali się do budowania zdrowej‚ silnej moralnie rodziny i Ojczyzny.
1 marca 2017 r.‚ Środa Popielcowa
Patron dnia: św. Jan Chrzciciel
Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za rząd‚ parlament i samorządy‚ aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym‚ przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.
2 marca 2017 r.‚ Czwartek
Patron dnia: bł. Bronisław Markiewicz
Intencja: Modlitwa za kapłanów‚ członków życia konsekrowanego i seminarzystów‚ aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze‚ wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.
3 marca 2017 r.‚ Piątek
Patron dnia: św. Maksymilian Kolbe
Intencja: Modlitwa za bractwa‚ ruchy‚ grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość‚ o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.
4 marca 2017 r.‚ Sobota
Patroni dnia: św. Kazimierza‚ Królewicza i bł. Karolina Kózkówna
Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież‚ aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowania.
Miłosierni jak Ojciec
"Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność: modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej: modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę."
Św. s. M. Faustyna Kowalska "Dzienniczek - Miłosierdzie Boże w duszy mojej"
Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
BOMBA

EWANGELIA (Mk 9‚41-50)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia‚ dlatego że należycie do Chrystusa‚ zaprawdę‚ powiadam wam‚ nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych‚ którzy wierzą‚ temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu‚ odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego‚ niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu‚ odetnij ją; lepiej jest dla ciebie‚ chromym wejść do życia‚ niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu‚ wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego‚ niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła‚ gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci‚ czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.


KOMENTARZ
Nauczyliśmy się bardzo skutecznie rozbrajać ten fragment Ewangelii. Nauczyliśmy się radzić sobie z nim tak‚ by nas nie przerażał i nie przeszkadzał nam. Tylko czy było warto?
Jezus upomina się o daleko posunięty radykalizm naszych postaw‚ zachowań‚ decyzji. Domaga się jednoznaczności i bardzo konkretnych wyborów. Ale przecież każde słowo można sobie wytłumaczyć tak‚ by nie przeszkadzało‚ nie bolało. Wolimy więc sobie wmawiać‚ że to przesada‚ że Jezus używa jedynie bardzo mocnego języka dla wywołania efektu‚ zszokowana słuchaczy‚ a tak naprawdę wcale nie chodzi mu o radykalizm. Tłumaczymy sobie‚ że takie wymagania dobre są na czas kryzysu‚ na okres wielkich napięć‚ a my‚ skoro żyjemy w spokojnych czasach‚ nie musimy się aż tak bardzo tym wszystkim przejmować.
Jest wiele sposobów na rozbrojenie tej bomby‚ którą stanowią dzisiejsze słowa Jezusa. Ale żaden z nich nie przyniesie nam korzyści. Bo słowa Jezusa są takie‚ jakie są i należy brać je z całą powagą. Im bardziej próbujemy je osłabiać‚ tym mniejszą mamy szansę na to‚ by do nas dotarły i zmieniły coś w nas. A przecież o to powinno nam chodzić.
Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda