Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Nauka

ZAPRASZAMY do udziału w akredytowanych specjalistycznych studiach podyplomowych w zakresie Specjalisty psychoterapii i rehabilitacji uzależnień. Studia przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego‚ który pozwoli uzyskać certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień honorowany przez Ministra Zdrowia. Uczelnia rozpoczęła rekrutację i zamierza uruchomić ten kierunek w roku akademickim 2018/19 w semestrze zimowym.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do kontaktu - rekrutacja trwa.
Pozdrawiam łącząc wyrazy szacunku
Dr Włodzimierz Wieczorek
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
02-778 Warszawa‚ ul. M.Grzegorzewskiej 10
Tel/Fax: +48 22 644 07 97
Kom.: 881-512-212
email: terapiauzaleznien@swpr.pl; swpr@swpr.pl