Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Życzenia

Czcigodni Bracia Kapłani‚
Czcigodne Siostry i Czcigodni Bracia Zakonni‚
Drodzy Duszpasterze i Referenci Trzeźwości!
Apostołowie Trzeźwości!

Na progu adwentu papież Franciszek przypominał nam‚ że osoba czuwająca to ktoś‚ kto „w zgiełku świata nie daje się opanować przez rozproszenie‚ ale żyje w sposób pełny i świadomy‚ troszcząc się o innych
To przesłanie rozumiemy lepiej w czasie świąt Narodzenia Pańskiego. Chrystus stał się człowiekiem‚ abyśmy żyli w sposób pełny i świadomy‚ abyśmy troszczyli się o innych‚ odpowiadając na dar Bożej miłości objawionej nam w Betlejem.
Tak rozumiemy również naszą misję duszpasterzy trzeźwości – chcemy troszczyć się o innych pośród zgiełku świata‚ którego elementem są różnorodne uzależnienia. W minionym roku zrealizowaliśmy wielkie dzieło Narodowego Kongresu Trzeźwości‚ którego hasło brzmiało: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny‚ Kościoła‚ państwa i samorządu”.
Mimo‚ że najważniejsze wydarzenia kongresowe są za nami‚ to Narodowy Kongres Trzeźwości nie jest tylko przeszłością. Przede wszystkim pozostaje w nas wielka wdzięczność za zaangażowanie hierarchów Kościoła i najwyższych władz państwowych‚ różnych instytucji‚ organizacji pozarządowych‚ mediów. Pozostają wspaniałe doświadczenia z marcowego sympozjum w Toruniu‚ majowej konferencji w Sejmie‚ czerwcowej Narodowej Pielgrzymki Trzeźwości na Jasną Górę. Do tego wspominamy odpowiedzialność i zaangażowanie tych‚ którzy w polskich diecezjach organizowali stacje kongresowe w różnych sanktuariach‚ liczne spotkania‚ konferencje‚ kongresy diecezjalne.
Dzisiaj jeszcze raz najgoręcej dziękuję wszystkim Duszpasterzom Diecezjalnym i Referentom Zakonnym za tę wspaniałą pracę. Wdzięczność wobec wszystkich osób zaangażowanych w Kongres oraz bagaż cennych doświadczeń są dla nas naglącym wezwaniem do działania. Pracujemy nad ostateczną formą Narodowego Programu Trzeźwości‚ który zostanie ogłoszony w lutym 2018 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to owoc Narodowego Kongresu‚ który może wpłynąć na Polaków‚ zmobilizować wielu do nowego myślenia o wyzwaniach związanych z ochroną trzeźwości. Ufam‚ że tak jak zjednoczył nas Kongres‚ tak też zjednoczymy nasze wysiłki w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości.
Dzieje się to w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Rok jubileuszowy 2018 w Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Nawiązujemy w nim do słów św. Jana Pawła II‚ który powiedział‚ że „egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale‚ stale‚ stale zdobywać”.
Te słowa dedykuję u progu nowego roku całej naszej wspólnocie duszpasterskiej. Oby ten nadchodzący czas pozwolił zdynamizować nasze działania‚ budując na fundamentach Kongresu Trzeźwości. Bądźmy nieustannie duszpasterzami czuwającymi‚ a więc nie dającymi się opanować rozproszeniu‚ żyjącymi w pełni‚ troszczącymi się o życie bliźnich i całej naszej ojczyzny.


+Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Łomża‚ Boże Narodzenie 2017 r.