Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

II DIECEZJALNE SPOTKANIE TRZEŹWOŚCIOWE W CHĘCINACH

Na początku września tego roku w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Chęcinach odbyło się Diecezjalne Spotkanie Trzeźwościowe. Uczestniczyły w nim osoby uzależnione‚ ich rodziny‚ pracownicy i wolontariusze instytucji oraz organizacji pozarządowych‚ jak również działacze ruchów trzeźwościowych i grup kościelnych z Diecezji Kieleckiej.

Kolejne punkty programu uwzględniały zarówno potrzeby duchowe‚ intelektualne‚ jak również przewidywały też coś dla ciała. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00.
Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz prof. Jan Śledzianowski wygłosił kazanie‚ w którym poruszył problematykę trzeźwości. Wskazał na miłość‚ jako skuteczną drogę pokonywania słabości i przywracania sensu życia. Przybliżył sylwetkę brata Alberta i podkreślił znaczenie gotowości służenia innym.
Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać świadectw trzeźwiejących alkoholików oraz faktów dotyczących choroby alkoholowej‚ jak również dostępnych form leczenia. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na bezalkoholowego grilla zorganizowanego przez Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie. Okazją do integracji i dzielenia się doświadczeniami był otwarty miting AA. Po wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Chęcinach.
Ks. Kamil Banasik - duszpasterz trzeźwości diecezji kieleckiej – podkreślił‚ że spotkanie to ma szczególne znaczenie w kontekście zbliżającego się Kongresu Trzeźwości.
„Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej‚ co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego. Troska o trzeźwość własną‚ a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków‚ to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga‚ który nas kocha i pragnie‚ byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień‚ które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem‚ który żyje w prawdzie i miłości. Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej‚ mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia‚ a także przemiana świadomości społecznej‚ zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu‚ całkowitego zakazu jego promocji i reklamy‚ ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.”

Aleksandra Klusek-Gębska

zobacz galerię zdjęć