Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
UKRYTE MECHANIZMY

EWANGELIA (Mk 9‚14-29)
Gdy Jezus z Piotrem‚ Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów‚ ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie‚ którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli‚ zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając‚ witali Go. On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu‚ przyprowadziłem do Ciebie mojego syna‚ który ma ducha niemego. Ten‚ gdziekolwiek go chwyci‚ rzuca nim‚ a on wtedy się pieni‚ zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom‚ żeby go wyrzucili‚ ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: O‚ plemię niewierne‚ dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie! I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca‚ tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę‚ żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co‚ zlituj się nad nami i pomóż nam! Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego‚ kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę‚ zaradź memu niedowiarstwu! A Jezus widząc‚ że tłum się zbiega‚ rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy‚ rozkazuję ci‚ wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy‚ tak że wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł‚ a on wstał. Gdy przyszedł do domu‚ uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/.


KOMENTARZ
Są takie środki działania‚ których absolutnie nie doceniamy. To modlitwa i post. Dzięki nim udaje się wyrzucać złe duchy. Dzięki nim wiele się udaje.
Na takie działanie wielu patrzy dziś z przymrużeniem oka. Tak bardzo zapatrzeni jesteśmy w rożne nauki‚ że ufamy tylko temu‚ co naukowe. Modlitwa i post też bywają badane przez naukowców. Można pokazać ich dobroczynny wpływ na ludzką psychikę. Da się wykazać korzystne efekty ich oddziaływania także na procesy fizjologiczne. Ale o wiele trudniej uchwycić to‚ jak można przy ich pomocy zmieniać świat‚ jak można pomagać sobie i drugiemu. "Mechanizmy" działania modlitwy i postu nie dają się wyjaśnić. A przecież dobrze wiemy‚ że to działa. I nie należy lekceważyć tych sposobów. Pewnie każdy z nas choć raz był świadkiem tego‚ jak pomogły‚ mimo że nic i nikt nie potrafił już pomóc.
Kto modli się i pości‚ ten wcale nie odrzuca zdobyczna nauki ani ich nie lekceważy. Kto modli się i pości‚ ten rozumie‚ że świat jest bardziej skomplikowany‚ niż są w stanie wyobrazić sobie nawet najtęższe umysły. Korzystajmy z tej podpowiedzi Jezusa. On już dobrze wie‚ jak jest świat‚ zna jego ukryte mechanizmy. On wie‚ co jest potrzebne‚ gdy wszystko inne okazało się bezskuteczne.
Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda