Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
rozpocznij modlitwę
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
PRZERAŻENIE I NADZIEJA

EWANGELIA (Mt 25‚31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim‚ wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody‚ a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich‚ jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej‚ a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie‚ błogosławieni Ojca mojego‚ weźcie w posiadanie królestwo‚ przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny‚ a daliście Mi jeść; byłem spragniony‚ a daliście Mi pić; byłem przybyszem‚ a przyjęliście Mnie; byłem nagi‚ a przyodzialiście Mnie; byłem chory‚ a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu‚ a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie‚ kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę‚ powiadam wam: Wszystko‚ co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych‚ Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie‚ przeklęci‚ w ogień wieczny‚ przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny‚ a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony‚ a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem‚ a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi‚ a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu‚ a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie‚ kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym‚ albo przybyszem‚ albo nagim‚ kiedy chorym albo w więzieniu‚ a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę‚ powiadam wam: Wszystko‚ czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych‚ tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną‚ sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.


KOMENTARZ
Z jednej strony ten tekst budzi przerażenie i lęk‚ bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego‚ że nie zawsze stajemy na wysokości zadania. Z drugiej jednak rodzi nadzieję‚ bo to‚ czego chce od nas Jezus jest takie proste i zwyczajne.
Jezus nie wymyśla czegoś nie do zrobienia. Nie wysyła nas na krańce świata‚ nie każe zdobywać zamków skrytych za górami i lasami. Całą naszą pracę i wszystkie wyzwania lokuje bardzo blisko‚ w zasięgu naszej odpowiedzialności. Ale właśnie dlatego to wyzwanie jest tak wielkie. Nie możemy tłumaczyć się‚ że było zbyt daleko‚ zbyt trudno‚ że nie dało się dotrzeć. Nie możemy tłumaczyć się tym‚ że Jego pomysły są wydumane i oderwane od codzienności. Trudno o prostsze i konkretniejsze wymagania. Trudno o bardziej jednoznaczne kryteria‚ wedle których będziemy sądzeni.
Ta scena ma zwrócić naszą uwagę na zwyczajne życie‚ którym żyjemy i na ludzi‚ którzy się w nim pojawiają. Ma nauczyć nas żyć bardzo konkretnie. Ma nas doprowadzić do otwarcia oczu i serc na to‚ co jest‚ a oderwać nas od tego‚ czego nie ma. Nawet jeśli trochę nas przerazi‚ to dobrze. Może zaczniemy lepiej rozumieć‚ wyraźniej widzieć i nie przegramy życia?

Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda