Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Życzenia

Boże Narodzenie 2018
Ja przyszedłem na świat jako światło‚ aby każdy‚ kto we Mnie wierzy‚
nie pozostawał w ciemności. J 12‚ 46

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!
Chrystus przyszedł na świat‚ aby wydobyć nas z ciemności grzechu i śmierci‚ aby nas zbawić. To wspaniała nowina‚ którą rozważamy w okresie Bożego Narodzenia‚ którą tak bardzo się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to‚ że tak umiłował świat‚ że dał nam swojego Jednorodzonego Syna (por. J 3‚ 16). I chociaż nasze serca wypełnia świąteczna radość‚ to pamiętamy o skardze Jezusa‚ wypowiedzianej w czasie nocnej rozmowy z Nikodemem: „... światło przyszło na świat‚ lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło” (J 3‚ 19).
Tak jest i teraz‚ w czasie‚ w którym przyszło nam żyć. Wokół nas są ludzie pogrążeni w mroku będącym zaprzeczeniem światła‚ dobra‚ piękna i radości. W sposób szczególny w kraju mroku i cie- nia śmierci (por. Hi 10‚ 21) żyją osoby zniewolone różnymi nałogami. Jako Apostołowie Trzeźwości niesiecie do nich Światło i to niezwykłe‚ pełne nadziei przesłanie‚ że dla Pana nawet ciemność nie jest ciemna‚ a noc jak dzień może zajaśnieć‚ mrok jest dla Niego jak światło (por. Ps 139‚ 12).
Umiłowani!
W kończącym się roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę‚ dziękujemy Bogu za wolność zewnętrzną. Świadomi jednak ogromnych zagrożeń bytu narodowego‚ związanych z plagą pijaństwa‚ alkoholizmu i innych uzależnień‚ błagamy Go o błogosławieństwo w naszej pracy apostolskiej. Oby Narodowy Program Trzeźwości zjednoczył jak największą liczbę Polaków w trosce o prawdziwą wolność Narodu‚ opartą na fundamencie trzeźwości.
Niech Święta Rodzina będzie wzorem dla polskich rodzin‚ aby panowała w nich miłość‚ jed- ność‚ odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia.
Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny spłynie na wszystkich Apostołów Trzeźwości‚ aby z odwagą i radością nieśli Światłość‚ nawet w najciemniejsze miejsca ludzkiej egzystencji.
Łomża‚ dnia 23 grudnia 2018 r.
Bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych