Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

„Przebudzeni duchowo”

25 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu
„Przebudzeni duchowo”

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w dniach 28-30 lipca odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych. W tym roku zorganizowane zostały po raz dwudziesty piąty pod hasłem „Przebudzeni duchowo”. Spotkania gromadzą rokrocznie osoby zmagające się z różnego rodzaju uzależnieniami oraz ich najbliższych.
Spotkanie rozpoczęło się w piątek mityngami dla anonimowych alkoholików (AA) oraz dorosłych dzieci alkoholików (DDA). W sobotni poranek natomiast miało miejsce nabożeństwo drogi krzyżowej‚ której przewodniczył ks. Stanisław Kowalski z Koła‚ jeden z inicjatorów licheńskich spotkań trzeźwościowych. Następnie wierni modlili się podczas Mszy św. za wszystkich‚ którzy „odeszli na wieczny mityng”. Przez cały dzień osoby zainteresowane mogły porozmawiać ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień i psychologami. Istniała także możliwość nabycia fachowej literatury.
Centralnym momentem dnia była wieczorna Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej‚ której przewodniczył oraz homilię wygłosił abp Wojciech Polak‚ prymas Polski. W homilii hierarcha odniósł się do zawartej w Ewangelii wg św. Mateusza przypowieści o skarbie‚ perle i sieci: „Ukrytym skarbem w roli i drogocenną perłą jest miłość Boga‚ który nas kocha jako pierwszy; który kocha dlatego‚ że jest Miłością; który w Jezusie Chrystusie umarł za każdego z nas.” Zwracając się do uczestników liturgii prymas przypomniał słowa apostoła Pawła‚ który zapewnia‚ że „Bóg z tymi‚ którzy Go miłują‚ współdziała we wszystkim dla ich dobra”. To współdziałanie – jak tłumaczył – domaga się aktywności człowieka‚ jego odpowiedzi i zaangażowania. Domaga się „naszych decyzji‚ naszych powrotów‚ naszych wyborów‚ i tej nieustannej świadomości‚ że musimy walczyć o siebie samych.”
„Trzeba nam wierzyć‚ że jest pośród nas Ktoś‚ kto jest silniejszy od zła. Trzeba wierzyć‚ że Bóg nie rzuca jakiegokolwiek przekleństwa na nasze życie‚ ale swoją miłością pragnie je ocalić‚ wyzwolić nas ku prawdziwej wolności” – mówił Prymas Polski. I właśnie ta wiara towarzyszy przebudzonym duchowo. Odkrywają‚ że miłość jest potężniejsza niż grzech‚ potężniejsza niż śmierć‚ potężniejsza niż wszelkie możliwe zniewolenie.
„Przebudzeni duchowo – kontynuował metropolita gnieźnieński – doświadczają‚ że to właśnie miłość ocala‚ że ona jest tym drogocennym skarbem i najcenniejszą perłą‚ że wyzwala‚ że ratuje życie‚ i że pomaga w naszym codziennym zmaganiu o wierność. Przebudzeni duchowo nie muszą jednak już o miłość u nikogo ani u niczego żebrać‚ bo wiedzą‚ że są kochani całkowicie i za darmo‚ że są kochani do końca‚ że są kochani dosłownie ponad życie. Przebudzeni duchowo wiedzą jednak dobrze‚ że życie pozostanie zmaganiem‚ że jest walką i codzienną troską o wierność” – mówił Prymas kończąc homilię modlitwą króla Salomona o wrażliwość i wytrwałość w słuchaniu tego‚ co jest Bożym projektem na nasze życie.
Na koniec arcybiskup przypomniał szczególną rolę Matki Bożej w naszym życiu. „Prośmy więc dziś i my wszyscy‚ tutaj zgromadzeni‚ aby i w naszym życiu i w naszych zmaganiach o trzeźwość‚ w naszych rodzinach i w naszym narodzie właśnie Ona‚ Zwycięska Matka Boga‚ była zawsze przy nas i w naszych sercach‚ sercach słuchających Jej Boskiego Syna‚ zwyciężała przez miłość i wciąż uczyła nas tej miłości Boga i bliźniego”.
W czasie Mszy św. liczni pielgrzymi modlili się o siłę i wytrwanie w walce z nałogiem‚ w intencjach własnych‚ za bliskich‚ rodziny i biskupów‚ by byli dla nich wsparciem‚ a także o mądre decyzje rządzących.